Ana içeriğe atla

Farklı Bir Devrim Mektubu, 1988

Diane Di Prima

ANOTHER REVOLUTIONARY LETTER, 1988 (Gestapo Poem)
Where is gestapo, where
does it end? Where
is it? Soweto, it is. Where
does it end? Not Oakland, it doesn't
not B'nai Brith.

Where
is it? Gaza, it is. Where
is it? San Quentin, it is. Where?
Peru. Where? Paris. Where? in Bonn
& Prague & Beijing, it is
in Yellow River Valley. Where
is it? Afghan, Guatemala, Rio,
Alaska, Tierra del Fuego, the
wasted tiaga, it is
where is it?
& where
does it end.


Not in
Oakland, it doesn't,
not in London. Not in the Mission.
Don't end in Brooklyn
or Rome. Atlanta. Where?
Morocco, gestapo is
Sudan (& death)
Where end? not Canada sold to
Nazi USA
not Mexico, Kenya, Australia
it don't, not end
Jamaica, Haiti. Mozambique
not end. Maybe
someplace it isn't maybe
someplace it ends
some hills maybe
still free
but hungry
(eyes blaze over ancient guns

Diane Di Prima

Farklı Bir Devrim Mektubu, 1988
(Getapo Şiiri)


nerede gestepo, nerde
biter? nerede
durur? Sweto'dur.* nerede
biter? Oakland değil,
değil Vaadin Çocukları1 hiç değil.

neresidir?
Gaza'dır. neresidir?
San Quentin'dir. nerede?
Peru? nerede? Paris. nerede? Bonn'da
& Prag'da & Pekin'de
Yeşil Nehir Vadisinde. 2 nere-
sidir? Afganistan, Guantemala, Rio, Alaska, Tierra del Fuego,
yağmalanmış Tiaga'dır
nerdedir?
& nerde
sonlanır?

değil
Oakland'da, Londra'da da değil.
Misyon'da değil. Brooklyn'de
sonlanmaz ya da Roma'da. Atlanta.
nerede? Moroko, gestapo
Sudan'dır (&ölümdür)
nerde biter? Canada, Nazi Amerikasına
satılmamıştır, değil Mesika , Kenya
Avusturalya'da bitmez, Jamaika sonlanmaz,
Haiti. Mozambik bitmez.
Belki bir yerde değildir
belki bir yer biter
bazı tepeler belki
hâlâ özgürdür
açtır ama
(antik silahların üzerinde parlayan gözler )

çeviri: Mustafa Burak Sezer
09.02.08 / İslamabad

* Soweto, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinin bir nahiyesidir. Genel itibariyle yalnızca Afrikalı siyahların yaşadığı nahiyeler topluluğu.
1-B'nai Brith: The Independent Order of B'nai B'rith -Bağımsız B'nai B'rith Düzeni, (Hebrew-İbranicesi: בני ברית, "Sons of the Covenant"-Vaat Çocukları-) Dünya'nın en eski ve sürekli-işleyen bir Yahudi dini kuruluşudur. 13 Ekim 1843'te, Newyork'ta, Henry Jones ve diğer 11 Yahudiyle birlikte kurulmuştur. Daha fazla bilgi için bakınız: http://en.wikipedia.org/wiki/B'nai_Brith
2-Yellow River Valley


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İngiliz Romantik Şiiri Üzerine Birkaç Söz

Mustafa Burak Sezer
İngiliz Romantik şiirinin William Shakespeare'la başladığı kabul edilir, fakat bu akımın şiirde hakiki bir akım olması, ya da Romantizmin şiirde ikinci kez dirilmesi, William Wordsworth, Coleridge ve Robert Southey'le yaşanmıştır ya da başlamıştır. Bu şairlerin Romantik akımı oluşturmasında 1783'te İngiltere'nin emperyal zulmüne karşı Kuzey Amerika'da cereyan eden Amerikan İhtilali ve akabinde 1789'da emperyal kraliyet sömürge rejimine karşı meydana gelen Fransız İhtilali'nin büyük etkisi olmuştur. Kral Louis'in karısı Kraliçe Mary Antoniette'nin bilindik sözü meşhurdur, "Eğer insanların yiyecek ekmekleri yoksa, müsade edin kek yesinler". Fransız İhtilali başladığında William Wordsworth Paris'te yaşıyordu ve 19 yaşındaydı. Fransız İhtilalinin etkisi, Wordsworth'un "Prelud" (prelüd, peşrev, giriş) adlı şiirinin ilk stanzalarında açıkça görülür.
Romantik şairler sentimental olarak, Fransız İhtilalinin ge…

Henry Fielding'in Joseph Andrews'u Üzerine Birkaç Not

Mustafa Burak Sezer
Fielding, İngiliz romanına getirdiği realistik açılımla, İngiliz romanının babası olarak kabul edilir. Her ne kadar John Bunyan'ın The Pilgrim's Progress'i ve Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'su edebiyat tarihçileri arasında asırlardır ilk roman babında bir tartışma konusu olsa da, İngiliz edebiyatında ilk yazılan roman cumhur gözünde Fielding'in çağdaşı Richardson'ın Pamela'sıdır. Richardson ve Fielding 18. yüzyılın ikinci yarısında aynı zam anda İngiltere'de "Age of Dr.Johnson", -Dr. Jonhson Çağı- olarak adlandırılan zaman diliminde yaşamıştır.
Richardson, Fielding'in aksine sürekli moral üzerine ahlak dersleri vererek, didaktik romanlar yazar. İlk roman olarak kabul edilen Richardson'un Pamela'sı epistolarik (mektup biçimsel) roman türünde kaleme alınmıştır. Tamamen moral kaygılar güden Richardson, Pamela'sını erdemli ve iffetli bir kadın olarak portreler. Büyük bir malikanede hizmetçilik yapan genç v…

Hızlı konuşan kadın