Ana içeriğe atla

Çingene

Bana bir şarkı söyle. Güzel bir şarkı söyle. Bütün hücrelerimi titretsin ezgilerin. Bana sonsuzluğu düşündürmelisin. Asla ölmeyeceğimi. Haydi! İnandır beni. Başla; çal çengini. Ey Çingene...

Anlamadığım kelimelerini yaklaştır kulağıma. Sesini yükselt. Bağır. Yırtınsın ruhum. Seni anlamasam da mutluyum.

Soyun. Çırılçıplak göster aynanı. İçindekileri yücelt. Beni sonsuzluk tepesine yönelt. Budist rahipler gibi boşluğa atlamak istiyorum. Uçur beni. Söyle... Söyle Çingene. Çal çengini...

Bu mistik anı yitirmek istemiyorum. Gözlerindeki ateşi görmek istiyorum. Yaklaş. Titret dudaklarını. Her bir ses, ayrı bir etki yaratıyor tinimde. Hayat boyu sürüklediğim düşlerimde, aradığım sen olmalısın! Çingene! Bunu da şarkılarına yansıtmalısın.

Dur! Şimdi daha kuvvetli bağır. Daha, daha, daha kuvvetli. Patlat zarlarını alfanın, betanın, gamanın. Bana başka perdelerden seslen. Kimselerin bilmediği bir dilden bana derinlikleri anlat. Daha, daha, daha hızlı çal çengini...

Bu şarkının bitmesini hiç istemiyorum. Seni yitirmek istemiyorum. Şarkı sensiz, sen şarkısız bir işe yaramıyorsun. Çingene! Sana bu şarkıları söyleten kim?

Neden tüm dünyayı dolaşıyorsun. Bu yüzden bulamadım seni. Sırf seni görebilmek için, Zerdüşt oldum, Buddha oldum, Ethem oldum. Hep kaçırdın yüzünü. Çingene! Sana bu yüzü çizen kim?

Şimdi yücelt utkularını. Bana en erdemli şarkını söyle. Bütün eşya sussun. Sen söyle. Anlamasam da söyle. Ruhum kavrıyor seni. Biraz daha yaklaş. Biraz daha... Tam alnından öpmeliyim seni.

Mustafa Burak Sezer
İslamabad / 14.01.06

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İngiliz Romantik Şiiri Üzerine Birkaç Söz

Mustafa Burak Sezer
İngiliz Romantik şiirinin William Shakespeare'la başladığı kabul edilir, fakat bu akımın şiirde hakiki bir akım olması, ya da Romantizmin şiirde ikinci kez dirilmesi, William Wordsworth, Coleridge ve Robert Southey'le yaşanmıştır ya da başlamıştır. Bu şairlerin Romantik akımı oluşturmasında 1783'te İngiltere'nin emperyal zulmüne karşı Kuzey Amerika'da cereyan eden Amerikan İhtilali ve akabinde 1789'da emperyal kraliyet sömürge rejimine karşı meydana gelen Fransız İhtilali'nin büyük etkisi olmuştur. Kral Louis'in karısı Kraliçe Mary Antoniette'nin bilindik sözü meşhurdur, "Eğer insanların yiyecek ekmekleri yoksa, müsade edin kek yesinler". Fransız İhtilali başladığında William Wordsworth Paris'te yaşıyordu ve 19 yaşındaydı. Fransız İhtilalinin etkisi, Wordsworth'un "Prelud" (prelüd, peşrev, giriş) adlı şiirinin ilk stanzalarında açıkça görülür.
Romantik şairler sentimental olarak, Fransız İhtilalinin ge…

Henry Fielding'in Joseph Andrews'u Üzerine Birkaç Not

Mustafa Burak Sezer
Fielding, İngiliz romanına getirdiği realistik açılımla, İngiliz romanının babası olarak kabul edilir. Her ne kadar John Bunyan'ın The Pilgrim's Progress'i ve Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'su edebiyat tarihçileri arasında asırlardır ilk roman babında bir tartışma konusu olsa da, İngiliz edebiyatında ilk yazılan roman cumhur gözünde Fielding'in çağdaşı Richardson'ın Pamela'sıdır. Richardson ve Fielding 18. yüzyılın ikinci yarısında aynı zam anda İngiltere'de "Age of Dr.Johnson", -Dr. Jonhson Çağı- olarak adlandırılan zaman diliminde yaşamıştır.
Richardson, Fielding'in aksine sürekli moral üzerine ahlak dersleri vererek, didaktik romanlar yazar. İlk roman olarak kabul edilen Richardson'un Pamela'sı epistolarik (mektup biçimsel) roman türünde kaleme alınmıştır. Tamamen moral kaygılar güden Richardson, Pamela'sını erdemli ve iffetli bir kadın olarak portreler. Büyük bir malikanede hizmetçilik yapan genç v…

Hızlı konuşan kadın