Ana içeriğe atla

Parveen Shakir ve Şiiri


Parveen Shakir
Parveen Shakir
(24 Kasım 1952 - 26 Aralık 1994)
Biyografi
Shakir 24 Kasım 1952'de Pakistan'ın Karachi kentinte doğdu. İngiliz Edebiyatı ve Linguistik üzerine iki farklı alanda lisans eğitimi aldı. Devlet Kamu Personeline katılmadan önce, dokuz yıl boyunca eğitimcilik yaptı. Devlet Memuru olarak bir süre Gümrük Ofisinde çalıştı, daha sonra 1986'da Islamabad CBR ofisinde ikinci sekreterliğe yükseldi.
1990'da Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir yandan Connecticut, Trinity Koleji'nde eğiticimlik yaparken, diger yandan Fulbright bursunu kazanarak, 1991'de Harvard Universitesi'nde Kamu Yönetimi üzerine mastırını tamamladı. Ayrıca Banka Yönetimi üzerine başka bir master ve yine Ph.D (Doktora) çalışması yapmıştır.
Doctor Naseer Ali ile evlendi, boşandı. 1994'te, 42 yaşındayken İslamabad'da geçirdiği trajik bir trafik kazası sonucu, yaşamını yitirdi. Aynı kazada şairin oğlu Syed Murad Ali hayatta kalmayı başardı. Böylece Modern Urdu Şiiri en parlak yıldızlarından birini yitirdi.
Şiiri
Shakir Urdu Şiirine temiz bir hava getirdi. Birinci kişiyi, feminin (dişi) zamiri olarak kullandı, ki bu üslup Urdu Şiirinde bayan şairler tarafından çok nadiren kullanılmıştır. Aşka dişisel açıdan yaklaşımlar ve kadınla ilgili sosyal problemler şiirinin ana temasını oluşturdu. Edebiyat eleştirmenleri Parveen Shakir şiirini İranlı şair Farough Farrokhzad ile karşılaştırdı.
İlk kitabı "Khushboo" (Hoş Koku) ile Ademjee Edebiyat Ödülünü kazandı. Parveen Shakir artistik başarıları sebebiyle Ulusal Madalya, Pride of Performance ile onurlandırılmıştır.
Parveen Shakir başlangıçta "Beena" rumuz ismini kullanarak şiirlerini yayınladı.Pakistanlı şair şiirlerini Urduca yazmıştır.
Kitaplar
Aşağıdaki yayınlanan kitaplar kronolojik sıraya göre dizilmiştir. Urduca olan kitapların İngilizce ve Türkçe çevirisi italik olarak verilmiştir.
  • Khushboo (1976) - Fragrance - Hoş Koku
  • Sad-barg (1980) - Evergreen - Her zaman Yeşil
  • Khud-kalaami (1990) - Talking to Self - Nefisle Konuşmak
  • Inkaar (1990) - Denial - İnkar
  • Maah-e-Tamaam (1994) - Full Moon - Dolunay
Parveen, üretken bir şair olup, bir çok şiir kitabı yayınladı. Bütün şiirlerini topladığı "Mah-i Doneem" adlı kitabı, İslamabad'da geçirdiği trajik bir trafik kazası sonucu, yaşamını yitirmesinden çok kısa bir süre önce yayınlanmıştır.
***
Nelson Mandella İçin Bir Şiir
aklımın levhasında
senin resmin çekildi
bir kaç yıl önce
sen hapishâneden serbest bıraklınca
zamanın kamerasıyla
bugün bile taptaze dikildi.
tarihin adını yazdığı
dudaklarında oynayan o gülüş
ebediyyen yaşayacak.
çeyrek yüzyıldan daha fazla
göz yaşları yayılıyor
siyah hayatların esaretinden
bu bahçenin ortasına bir sen düştün
bu senin yumuşak esen bir frişka ile
ellerini ilk kez çırpışındı
ışığın şualarıyla senin
ilk sulh müzakerendi
bu gül ile senin
ilk diyaloğundu.
ağzından çıkan bir tek söz
üç yüz yıllık aşağılanmamızı durdurdu.
konuştuğumuz dillere
yüzlerimizde taşıdığımız renklere ve
damarlarımızda beslediğimiz atalarımızın kanlarına müracaat ederek
hiç kimse kimseden üstün değildir
ne de kimse değersiz
insan insan olduğu için asildir
doğrusu senin hapisliğin
tüm dünyayı özgürleştirdi
bu hakikaten bir sevinç festivalidir
bu festivalde senin ismin söyleniyor
hayat seni çağırıyor
bu senin için dans etme zamanıdır
bu benim için dans etme zamanıdır
Türkçe Söyleyen: Mustafa Burak Sezer
13.02.2007 / İslamabad
BH Sanat / Mart-Nisan

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İngiliz Romantik Şiiri Üzerine Birkaç Söz

Mustafa Burak Sezer
İngiliz Romantik şiirinin William Shakespeare'la başladığı kabul edilir, fakat bu akımın şiirde hakiki bir akım olması, ya da Romantizmin şiirde ikinci kez dirilmesi, William Wordsworth, Coleridge ve Robert Southey'le yaşanmıştır ya da başlamıştır. Bu şairlerin Romantik akımı oluşturmasında 1783'te İngiltere'nin emperyal zulmüne karşı Kuzey Amerika'da cereyan eden Amerikan İhtilali ve akabinde 1789'da emperyal kraliyet sömürge rejimine karşı meydana gelen Fransız İhtilali'nin büyük etkisi olmuştur. Kral Louis'in karısı Kraliçe Mary Antoniette'nin bilindik sözü meşhurdur, "Eğer insanların yiyecek ekmekleri yoksa, müsade edin kek yesinler". Fransız İhtilali başladığında William Wordsworth Paris'te yaşıyordu ve 19 yaşındaydı. Fransız İhtilalinin etkisi, Wordsworth'un "Prelud" (prelüd, peşrev, giriş) adlı şiirinin ilk stanzalarında açıkça görülür.
Romantik şairler sentimental olarak, Fransız İhtilalinin ge…

Henry Fielding'in Joseph Andrews'u Üzerine Birkaç Not

Mustafa Burak Sezer
Fielding, İngiliz romanına getirdiği realistik açılımla, İngiliz romanının babası olarak kabul edilir. Her ne kadar John Bunyan'ın The Pilgrim's Progress'i ve Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'su edebiyat tarihçileri arasında asırlardır ilk roman babında bir tartışma konusu olsa da, İngiliz edebiyatında ilk yazılan roman cumhur gözünde Fielding'in çağdaşı Richardson'ın Pamela'sıdır. Richardson ve Fielding 18. yüzyılın ikinci yarısında aynı zam anda İngiltere'de "Age of Dr.Johnson", -Dr. Jonhson Çağı- olarak adlandırılan zaman diliminde yaşamıştır.
Richardson, Fielding'in aksine sürekli moral üzerine ahlak dersleri vererek, didaktik romanlar yazar. İlk roman olarak kabul edilen Richardson'un Pamela'sı epistolarik (mektup biçimsel) roman türünde kaleme alınmıştır. Tamamen moral kaygılar güden Richardson, Pamela'sını erdemli ve iffetli bir kadın olarak portreler. Büyük bir malikanede hizmetçilik yapan genç v…

Hızlı konuşan kadın