Ana içeriğe atla

Bir Askere AğıtFaiz Ahmed Faiz


Şimdi tozların arasından yüksel
Benim genç sevgilim. Uyan.
Şimdi uyan. Şimdi uyan.
Sana hayat yatağı yapmalıyız.

Bak karanlık gece nasıl
Uzun, mavi bir şala örtünmüş geliyor
Bu ağlayan gözler orada
İnciyle kümelenmiş
Bir sürü inci, ışıkları
Düğün töreninin üzerine serpiliyor
Bu gece bir parıltı
Senin adını aydınlatıyor.

Şimdi yerden yüksel
Benim genç sevgilim. Uyan.
Şimdi uyan. Şimdi uyan.
Her evin altından yepyeni bir şafak sökerken
Bizim evimizde zifiri karanlık var.

Zamanının geldiğini bilerek
Delidolu, tumturaklı, gelinin
Daha ne kadar bekleyecek?
Bak bitirilmesi gereken bir iş var.
Düşman efendiler tahtlarının üzerindeyken
Sen gencecik, tozların üzerindesin.
Yerden yüksel ve uyan.
Terketme beni .
Yüksel tozların arasından
Genç sevgilim benim uyan.

Çeviri: Mustafa Burak Sezer
Eylül-2007 / İslamabad


Lament for a Soldier
Rise now from the dust
My darling young one. Wake.
Wake now. Wake now.
We've your life's bed to make.
Look how the dark night
Comes wrapped in a long blue shawl
Where these crying eyes
Have heaped up pearls—
So many pearls whose light
Casts on your wedding rite
A shimmering tonight
To brighten your name.
Rise now from the ground
My darling young one. Wake.
Wake now. Wake now
While in every house is gold new dawn
But at ours a pitch-dark yard.
Wanton, heroic, how long
Has your young bride to wait
Knowing your time is come?
Look, there is work to be done.
The enemy lords over the throne
And you lie in the dust, young one.
Rise from the ground. Wake.
Don't leave. Rise from the dust.
Wake, my darling young one.


İmgelem Dergisi Ocak Şubat 2008 16. Sayı

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İngiliz Romantik Şiiri Üzerine Birkaç Söz

Mustafa Burak Sezer
İngiliz Romantik şiirinin William Shakespeare'la başladığı kabul edilir, fakat bu akımın şiirde hakiki bir akım olması, ya da Romantizmin şiirde ikinci kez dirilmesi, William Wordsworth, Coleridge ve Robert Southey'le yaşanmıştır ya da başlamıştır. Bu şairlerin Romantik akımı oluşturmasında 1783'te İngiltere'nin emperyal zulmüne karşı Kuzey Amerika'da cereyan eden Amerikan İhtilali ve akabinde 1789'da emperyal kraliyet sömürge rejimine karşı meydana gelen Fransız İhtilali'nin büyük etkisi olmuştur. Kral Louis'in karısı Kraliçe Mary Antoniette'nin bilindik sözü meşhurdur, "Eğer insanların yiyecek ekmekleri yoksa, müsade edin kek yesinler". Fransız İhtilali başladığında William Wordsworth Paris'te yaşıyordu ve 19 yaşındaydı. Fransız İhtilalinin etkisi, Wordsworth'un "Prelud" (prelüd, peşrev, giriş) adlı şiirinin ilk stanzalarında açıkça görülür.
Romantik şairler sentimental olarak, Fransız İhtilalinin ge…

Henry Fielding'in Joseph Andrews'u Üzerine Birkaç Not

Mustafa Burak Sezer
Fielding, İngiliz romanına getirdiği realistik açılımla, İngiliz romanının babası olarak kabul edilir. Her ne kadar John Bunyan'ın The Pilgrim's Progress'i ve Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'su edebiyat tarihçileri arasında asırlardır ilk roman babında bir tartışma konusu olsa da, İngiliz edebiyatında ilk yazılan roman cumhur gözünde Fielding'in çağdaşı Richardson'ın Pamela'sıdır. Richardson ve Fielding 18. yüzyılın ikinci yarısında aynı zam anda İngiltere'de "Age of Dr.Johnson", -Dr. Jonhson Çağı- olarak adlandırılan zaman diliminde yaşamıştır.
Richardson, Fielding'in aksine sürekli moral üzerine ahlak dersleri vererek, didaktik romanlar yazar. İlk roman olarak kabul edilen Richardson'un Pamela'sı epistolarik (mektup biçimsel) roman türünde kaleme alınmıştır. Tamamen moral kaygılar güden Richardson, Pamela'sını erdemli ve iffetli bir kadın olarak portreler. Büyük bir malikanede hizmetçilik yapan genç v…

Hızlı konuşan kadın