Ana içeriğe atla

İkinci Gelen

William Butler Yeats

The Second Coming

Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.

Surely some revelation is at hand;
Surely the Second Coming is at hand.
The Second Coming! Hardly are those words out
When a vast image out of Spiritus Mundi
Troubles my sight: somewhere in the sands of the desert
A shape with lion body and the head of a man,
A gaze blank and pitiless as the sun,
Is moving its slow thighs, while all about it
Reel shadows of the indignant desert birds.
The darkness drops again; but now I know
That twenty centuries of stony sleep
Were vexed to nightmare by a rocking cradle,
And what rough beast, its hour come round at last,
Slouches towards Bethlehem to be born?

1919 1921


İkinci Gelen

Genişleyen bir zemberek içinde dönen ve dönen
Avcısını duyamayan bir şahin;
Eşyalar parçalanır, merkez tutunamaz
Saf anarşi dünyaya yayılır
ve her yerde kan bulanıklığında bir gelgit boşalırken
Boğulur masumiyetin töreni;
Bütün inançların birinci sınıf eksikliği,
en kötüsü
Şiddettin şehvetiyle yüklüyken.

Elbette bir parça ilham yakındır;
Elbette İkinci Gelen yakındır.
İkinci Gelen! O sözler güç bela çıkar
Ne zaman Spiritus Mundi'nin* büyük imajı
Çöl kumlarının herhangi bir yerinde: görüşümü bulandırsa
Aslan vücutlu ve insan kafalı bir şekilde,
Boş bir bakış ve güneş kadar taş yürekli,
Sıkıcı eşyalarını taşıyor, bunların hepsi
Kızgın çöl kuşlarının sendeleyen bir gölgesiyken
Karanlık yeniden düşer; ama şimdi biliyorum
Yirminci asrın o taşlı uykusunun
Sallanan bir beşiğin kabûsuyla küstürüldüğünü,
Ve nihayet zamanı gelince, hangi kaba yaratığın
Beytüllahim'e doğru kamburunu çıkararak,
Doğmak için yürüdüğünü?

*dünyanın ruhu

Çeviri: Mustafa Burak Sezer
16.Kasım.2007 / İslamabad


Yedi İklim
Sayı: 218, Mayıs 2008

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İngiliz Romantik Şiiri Üzerine Birkaç Söz

Mustafa Burak Sezer
İngiliz Romantik şiirinin William Shakespeare'la başladığı kabul edilir, fakat bu akımın şiirde hakiki bir akım olması, ya da Romantizmin şiirde ikinci kez dirilmesi, William Wordsworth, Coleridge ve Robert Southey'le yaşanmıştır ya da başlamıştır. Bu şairlerin Romantik akımı oluşturmasında 1783'te İngiltere'nin emperyal zulmüne karşı Kuzey Amerika'da cereyan eden Amerikan İhtilali ve akabinde 1789'da emperyal kraliyet sömürge rejimine karşı meydana gelen Fransız İhtilali'nin büyük etkisi olmuştur. Kral Louis'in karısı Kraliçe Mary Antoniette'nin bilindik sözü meşhurdur, "Eğer insanların yiyecek ekmekleri yoksa, müsade edin kek yesinler". Fransız İhtilali başladığında William Wordsworth Paris'te yaşıyordu ve 19 yaşındaydı. Fransız İhtilalinin etkisi, Wordsworth'un "Prelud" (prelüd, peşrev, giriş) adlı şiirinin ilk stanzalarında açıkça görülür.
Romantik şairler sentimental olarak, Fransız İhtilalinin ge…

Henry Fielding'in Joseph Andrews'u Üzerine Birkaç Not

Mustafa Burak Sezer
Fielding, İngiliz romanına getirdiği realistik açılımla, İngiliz romanının babası olarak kabul edilir. Her ne kadar John Bunyan'ın The Pilgrim's Progress'i ve Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'su edebiyat tarihçileri arasında asırlardır ilk roman babında bir tartışma konusu olsa da, İngiliz edebiyatında ilk yazılan roman cumhur gözünde Fielding'in çağdaşı Richardson'ın Pamela'sıdır. Richardson ve Fielding 18. yüzyılın ikinci yarısında aynı zam anda İngiltere'de "Age of Dr.Johnson", -Dr. Jonhson Çağı- olarak adlandırılan zaman diliminde yaşamıştır.
Richardson, Fielding'in aksine sürekli moral üzerine ahlak dersleri vererek, didaktik romanlar yazar. İlk roman olarak kabul edilen Richardson'un Pamela'sı epistolarik (mektup biçimsel) roman türünde kaleme alınmıştır. Tamamen moral kaygılar güden Richardson, Pamela'sını erdemli ve iffetli bir kadın olarak portreler. Büyük bir malikanede hizmetçilik yapan genç v…

Hızlı konuşan kadın