Ana içeriğe atla

2008 American Poetry Journal book prize ödülü Lisa Lewis'in


The American Poetry Journal (Amerikan Şiiri Dergisi) 2008 kitap ödülünü Lisa Lewis'in Burned House with Swimming Pool (Havuzlu Yanmış Ev) adlı çalışmasına verdi. Kitap 2009 baharında Dream Horse Press tarafından yayınlanacak.
Lisa Lewis'in, The Unbeliever (Brittingham Prize) ve Silent Treatment (National Poetry Series)adlı iki ödüllü kitabı var. Oklahoma Devlet Üniversitesi'nde yaratıcı yazarlık dersleri veriyor ve Cimarron Review'un editörlüğünü yürütüyor. Missouri Review, Crazyhorse, American Poetry Review, Poets and Writers ve Pushchart Prize'dan ödülleri var.

.........................................................................................................................................................
The American Poetry Journal is proud to announce that the winner of the 2008 American Poetry Journal book prize is Lisa Lewis for her manuscript, Burned House with Swimming Pool, and production will begin immediately with the hopes of Spring 2009 release, Dream Horse Press.

About the author: Lisa Lewis’s books are The Unbeliever (Brittingham Prize) and Silent Treatment (National Poetry Series). She teaches creative writing at Oklahoma State University and is poetry editor for the Cimarron Review. She has received awards from the Missouri Review, Crazyhorse, American Poetry Review, and Poets and Writers, as well as a Pushcart Prize.

Yorumlar

peter penny stock dedi ki…
ok. I found an information here that i want to look for.

Bu blogdaki popüler yayınlar

İngiliz Romantik Şiiri Üzerine Birkaç Söz

Mustafa Burak Sezer
İngiliz Romantik şiirinin William Shakespeare'la başladığı kabul edilir, fakat bu akımın şiirde hakiki bir akım olması, ya da Romantizmin şiirde ikinci kez dirilmesi, William Wordsworth, Coleridge ve Robert Southey'le yaşanmıştır ya da başlamıştır. Bu şairlerin Romantik akımı oluşturmasında 1783'te İngiltere'nin emperyal zulmüne karşı Kuzey Amerika'da cereyan eden Amerikan İhtilali ve akabinde 1789'da emperyal kraliyet sömürge rejimine karşı meydana gelen Fransız İhtilali'nin büyük etkisi olmuştur. Kral Louis'in karısı Kraliçe Mary Antoniette'nin bilindik sözü meşhurdur, "Eğer insanların yiyecek ekmekleri yoksa, müsade edin kek yesinler". Fransız İhtilali başladığında William Wordsworth Paris'te yaşıyordu ve 19 yaşındaydı. Fransız İhtilalinin etkisi, Wordsworth'un "Prelud" (prelüd, peşrev, giriş) adlı şiirinin ilk stanzalarında açıkça görülür.
Romantik şairler sentimental olarak, Fransız İhtilalinin ge…

Henry Fielding'in Joseph Andrews'u Üzerine Birkaç Not

Mustafa Burak Sezer
Fielding, İngiliz romanına getirdiği realistik açılımla, İngiliz romanının babası olarak kabul edilir. Her ne kadar John Bunyan'ın The Pilgrim's Progress'i ve Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'su edebiyat tarihçileri arasında asırlardır ilk roman babında bir tartışma konusu olsa da, İngiliz edebiyatında ilk yazılan roman cumhur gözünde Fielding'in çağdaşı Richardson'ın Pamela'sıdır. Richardson ve Fielding 18. yüzyılın ikinci yarısında aynı zam anda İngiltere'de "Age of Dr.Johnson", -Dr. Jonhson Çağı- olarak adlandırılan zaman diliminde yaşamıştır.
Richardson, Fielding'in aksine sürekli moral üzerine ahlak dersleri vererek, didaktik romanlar yazar. İlk roman olarak kabul edilen Richardson'un Pamela'sı epistolarik (mektup biçimsel) roman türünde kaleme alınmıştır. Tamamen moral kaygılar güden Richardson, Pamela'sını erdemli ve iffetli bir kadın olarak portreler. Büyük bir malikanede hizmetçilik yapan genç v…

Hızlı konuşan kadın