Ana içeriğe atla

the idea of being a phantom in Istanbul
-->
I

a crackpot among old phantoms
your hair is dry and teeth are wet
a weirdo symphony orchestra
sliding the time from its fingernails
you've lived in ages before christ-

and if time is a rattlesnake
being a ghost isn't virtuous anymore-
and blood doesn't' stop on your gashed head
this is a curse / however you bend
you're a spitted out dead
to the aborted womb of the city

now with incoherent matters
gypsies go crazy in the moonlight
irons rust in the dirt of drains
houses tipped out from belongings where their soul stinks
intriguer genies settle inside them
yearning for smoke and sour wine
demons, addicts and cancerous cheap sluts
brothels planted all over the face of rotten cities
how their asses on fire
such the dead are
scared of.

II

murder is freedom, in the back street
for instance a junkie would be killed by a syringe.
this could be a banker instead of a prostitute
pickpockets, godfathers, traitors,
and bribe taker cops should be added to calculation
death comes suddenly by unexpected corners
from darkest sidewalks of the streets
heard a phantom's paces..

III

figures for sale in market places
sulky face, vacant look, free anger
to be a ghost is a secret inside all of them.

virgin gravures in byzantium seraglios,
there are marbles who make love with you, i know
their nipples are ice, bellies' are abysm in inferno
atheist temple nuns make confession in the harem
and occidental wish candles imitate to be oriental
only one hope left for them: to be a phantom like you!

IV

it was possible to be a king in year in year one
choking mutinies off, besiege cities and victory
reed semai in mutual parties
hicaz hümayun preluds, kürdili belles...
thus they've passed from the fınger prints of centuries
addict in assorted, varicolored tables
there was sickly drunkenness and vomit too
cherry jams on lips of fresh odalisques
and their slim waists were tight as their legs
thee who didn't fell in with all these magnificence-
only haunted with the idea of being a phantom in istanbul.

october / 2006

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İngiliz Romantik Şiiri Üzerine Birkaç Söz

Mustafa Burak Sezer
İngiliz Romantik şiirinin William Shakespeare'la başladığı kabul edilir, fakat bu akımın şiirde hakiki bir akım olması, ya da Romantizmin şiirde ikinci kez dirilmesi, William Wordsworth, Coleridge ve Robert Southey'le yaşanmıştır ya da başlamıştır. Bu şairlerin Romantik akımı oluşturmasında 1783'te İngiltere'nin emperyal zulmüne karşı Kuzey Amerika'da cereyan eden Amerikan İhtilali ve akabinde 1789'da emperyal kraliyet sömürge rejimine karşı meydana gelen Fransız İhtilali'nin büyük etkisi olmuştur. Kral Louis'in karısı Kraliçe Mary Antoniette'nin bilindik sözü meşhurdur, "Eğer insanların yiyecek ekmekleri yoksa, müsade edin kek yesinler". Fransız İhtilali başladığında William Wordsworth Paris'te yaşıyordu ve 19 yaşındaydı. Fransız İhtilalinin etkisi, Wordsworth'un "Prelud" (prelüd, peşrev, giriş) adlı şiirinin ilk stanzalarında açıkça görülür.
Romantik şairler sentimental olarak, Fransız İhtilalinin ge…

Henry Fielding'in Joseph Andrews'u Üzerine Birkaç Not

Mustafa Burak Sezer
Fielding, İngiliz romanına getirdiği realistik açılımla, İngiliz romanının babası olarak kabul edilir. Her ne kadar John Bunyan'ın The Pilgrim's Progress'i ve Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'su edebiyat tarihçileri arasında asırlardır ilk roman babında bir tartışma konusu olsa da, İngiliz edebiyatında ilk yazılan roman cumhur gözünde Fielding'in çağdaşı Richardson'ın Pamela'sıdır. Richardson ve Fielding 18. yüzyılın ikinci yarısında aynı zam anda İngiltere'de "Age of Dr.Johnson", -Dr. Jonhson Çağı- olarak adlandırılan zaman diliminde yaşamıştır.
Richardson, Fielding'in aksine sürekli moral üzerine ahlak dersleri vererek, didaktik romanlar yazar. İlk roman olarak kabul edilen Richardson'un Pamela'sı epistolarik (mektup biçimsel) roman türünde kaleme alınmıştır. Tamamen moral kaygılar güden Richardson, Pamela'sını erdemli ve iffetli bir kadın olarak portreler. Büyük bir malikanede hizmetçilik yapan genç v…

Hızlı konuşan kadın