Ana içeriğe atla

PFERDCHEN LAUF GALLOPP
PFERDCHEN LAUF GALLOPP

Dimitris Dimosthenous Lentzis


Çok küçük nalbur dükkanı, metalik bir ses gibi,
gibi bir ürperme, tüm küçük nalburlar gibi
Bekçilerin orada sürgün edilmiş bir müzik kutusu
Bir düzine kurşun asker ordusu
Kör askerlerin ordusu, kör şarkıların bekçileri
Çocukluğun anavatanında
Eski yatağın, modası geçmiş yatağın altında

Duy, duy, duyun iyi insanlar
Keresteyi ve hatıraları çiğneyen kalender sıçanları dinleyin
Duyun iyi adamlar, duyun iyi kadınlar, duy aşkım
Kalbimin altında hareket eden kızgın sıçanları hissedin
Dinleyin

Caddenin sonunda, yani sonunda
Müziği beğenen küçük at şehri yürüyüp geçiyor,
krallığı beğeniyor, imajlarla çoğaltılmış yeşil araziyi
askerlerin önerilerini sallamadan
süvarisini arıyor

Koştur küçük at
Kabuslarımızda, sömürülen anlarımızda koştur
Dinle tenimin sahne fısıltısını
Duy, duy, duyun usumun uyruklarını
Dinle bu dört nala koşuyu, bu yazı.

Çeviri: Mustafa Burak Sezer

26. 07. 09 / İslamabad


..........................................................

PFERDCHEN LAUF GALLOPP

Toolhouse too small, like a chink, like
a creep, like as any small toolhouse
There is expelled a music box with gatekeepers
An army of a dozen leaden soldiers
Blind soldiers army, blind melody gatekeepers
In the fatherland of childhood
Under the old bed, the old-fashioned bed

Hear, hear, hear good people
Listen the carefree rats to crunch wood and memories
Hear good men, hear good women, hear my love
Feel the move of irate rats under my heart
Listen

At the end of the street, at the end
Pass over the city the little horse regards the music, regards
the kingdom, regards the green of the field
augmented by images
is looking for the horsemen soldiers
to choice without the advice of out of collar soldiers ministry

Gallop little horse
In our nightmares, in our sweated moments, gallop
Listen my skin`s stage whisper
Hear, hear, hear citizens of my mind
Listen to the gallop, listen my summer


..............................................


Yunan şair Dimitris Dimosthenous Lentzis'in bazı yayınlanmış çalışmaları:

Şehirde, 1970, şiir
Otuz Şahidin Yaşamı, şiir, 1972
Elsinorelu Anna hakkında Notlar, 1983, şiir
El Boyama Orantısı, 1987, şiir
Havai Fişekler, 2000, piyes
Küçük Kırmızı Kitap, 2003, roman
Unutulmayan Rüyalardan, 2005, şiir

Yedi İklim, Sayı 235 Ekim 2009Written about 3 months ago

Yorumlar

Adsız dedi ki…
All can be

Bu blogdaki popüler yayınlar

İngiliz Romantik Şiiri Üzerine Birkaç Söz

Mustafa Burak Sezer
İngiliz Romantik şiirinin William Shakespeare'la başladığı kabul edilir, fakat bu akımın şiirde hakiki bir akım olması, ya da Romantizmin şiirde ikinci kez dirilmesi, William Wordsworth, Coleridge ve Robert Southey'le yaşanmıştır ya da başlamıştır. Bu şairlerin Romantik akımı oluşturmasında 1783'te İngiltere'nin emperyal zulmüne karşı Kuzey Amerika'da cereyan eden Amerikan İhtilali ve akabinde 1789'da emperyal kraliyet sömürge rejimine karşı meydana gelen Fransız İhtilali'nin büyük etkisi olmuştur. Kral Louis'in karısı Kraliçe Mary Antoniette'nin bilindik sözü meşhurdur, "Eğer insanların yiyecek ekmekleri yoksa, müsade edin kek yesinler". Fransız İhtilali başladığında William Wordsworth Paris'te yaşıyordu ve 19 yaşındaydı. Fransız İhtilalinin etkisi, Wordsworth'un "Prelud" (prelüd, peşrev, giriş) adlı şiirinin ilk stanzalarında açıkça görülür.
Romantik şairler sentimental olarak, Fransız İhtilalinin ge…

Henry Fielding'in Joseph Andrews'u Üzerine Birkaç Not

Mustafa Burak Sezer
Fielding, İngiliz romanına getirdiği realistik açılımla, İngiliz romanının babası olarak kabul edilir. Her ne kadar John Bunyan'ın The Pilgrim's Progress'i ve Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'su edebiyat tarihçileri arasında asırlardır ilk roman babında bir tartışma konusu olsa da, İngiliz edebiyatında ilk yazılan roman cumhur gözünde Fielding'in çağdaşı Richardson'ın Pamela'sıdır. Richardson ve Fielding 18. yüzyılın ikinci yarısında aynı zam anda İngiltere'de "Age of Dr.Johnson", -Dr. Jonhson Çağı- olarak adlandırılan zaman diliminde yaşamıştır.
Richardson, Fielding'in aksine sürekli moral üzerine ahlak dersleri vererek, didaktik romanlar yazar. İlk roman olarak kabul edilen Richardson'un Pamela'sı epistolarik (mektup biçimsel) roman türünde kaleme alınmıştır. Tamamen moral kaygılar güden Richardson, Pamela'sını erdemli ve iffetli bir kadın olarak portreler. Büyük bir malikanede hizmetçilik yapan genç v…

Hızlı konuşan kadın