Ana içeriğe atla

Liang Xiaoming: Biri Diğerine
-->
Biri Diğerine

Liang Xiaoming

Sen ve ben kendi bardaklarımızı tutuyoruz
Her birimiz kendi çayını içiyor
Birbirimize gülümsüyoruz
Ve zarifçe başımızı sallıyoruz
Tamamen hijeniğiz
Herkes kendi adına konuşuyor

Herkes kendi parmaklarını sayıyor
Herkes bir fikir söylüyor
Herkes bir fikirle geliyor
Ve sonunda
Kendi yollarına gidiyorlar

Antrede el sıkışıyoruz
Herkes öbürünün gözlerine bakıyor
Merdivenlerin başında
Eğer sen önden gidiyorsan
Sana el sallıyorum
Yine gel diyorum
Eğer önce ben gidiyorsam
Bana el sallıyorsun
Acele etme diyorsun
Her birimiz kendi parkasını sıkıyor
Şayet yağmur yağıyorsa
Kendi yolumuza gidiyoruz.

Çeviri: M. B. Sezer

Akbük, Ocak-Şubat 2010
Sayı 3

Each to Each
You and I each hold our own cups
We each drink our own tea
We smile at each other
And nod with elegance
We are quite hygienic
Each person speaks of his own affairs
Each person counts on his own fingers
Each person expresses an opinion
Each person comes away with an opinion
And finally
They go their own way

In the doorway we shake hands
Each looking at the other’s eyes
At the head of the stairs
If you are going first
I wave to you
Say come again
If I am going first
You wave at me
Say don’t hurry
And we each pull on our parkas
If rain is falling
We run off in our own directions
……………………………………………………………………


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İngiliz Romantik Şiiri Üzerine Birkaç Söz

Mustafa Burak Sezer
İngiliz Romantik şiirinin William Shakespeare'la başladığı kabul edilir, fakat bu akımın şiirde hakiki bir akım olması, ya da Romantizmin şiirde ikinci kez dirilmesi, William Wordsworth, Coleridge ve Robert Southey'le yaşanmıştır ya da başlamıştır. Bu şairlerin Romantik akımı oluşturmasında 1783'te İngiltere'nin emperyal zulmüne karşı Kuzey Amerika'da cereyan eden Amerikan İhtilali ve akabinde 1789'da emperyal kraliyet sömürge rejimine karşı meydana gelen Fransız İhtilali'nin büyük etkisi olmuştur. Kral Louis'in karısı Kraliçe Mary Antoniette'nin bilindik sözü meşhurdur, "Eğer insanların yiyecek ekmekleri yoksa, müsade edin kek yesinler". Fransız İhtilali başladığında William Wordsworth Paris'te yaşıyordu ve 19 yaşındaydı. Fransız İhtilalinin etkisi, Wordsworth'un "Prelud" (prelüd, peşrev, giriş) adlı şiirinin ilk stanzalarında açıkça görülür.
Romantik şairler sentimental olarak, Fransız İhtilalinin ge…

Henry Fielding'in Joseph Andrews'u Üzerine Birkaç Not

Mustafa Burak Sezer
Fielding, İngiliz romanına getirdiği realistik açılımla, İngiliz romanının babası olarak kabul edilir. Her ne kadar John Bunyan'ın The Pilgrim's Progress'i ve Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'su edebiyat tarihçileri arasında asırlardır ilk roman babında bir tartışma konusu olsa da, İngiliz edebiyatında ilk yazılan roman cumhur gözünde Fielding'in çağdaşı Richardson'ın Pamela'sıdır. Richardson ve Fielding 18. yüzyılın ikinci yarısında aynı zam anda İngiltere'de "Age of Dr.Johnson", -Dr. Jonhson Çağı- olarak adlandırılan zaman diliminde yaşamıştır.
Richardson, Fielding'in aksine sürekli moral üzerine ahlak dersleri vererek, didaktik romanlar yazar. İlk roman olarak kabul edilen Richardson'un Pamela'sı epistolarik (mektup biçimsel) roman türünde kaleme alınmıştır. Tamamen moral kaygılar güden Richardson, Pamela'sını erdemli ve iffetli bir kadın olarak portreler. Büyük bir malikanede hizmetçilik yapan genç v…

Hızlı konuşan kadın