Ana içeriğe atla

1. Gazel
-->
1. Gazel

Muhammed İkbal

Şayet yıldızlar yolunu şaşırsa— cennet benim mi yoksa senin mi?
Dünyanın gidişatına endişelenmeli miyim? Öyleyse dünya benim mi yoksa senin mi?
Eğer sonsuzluk tutkunun fırtınalarından yoksunsa, kimin hatası tanrım!
bu sonsuzluk çok anlamsız olmalı— benim mi yoksa senin mi?
Nasıl olur da zamanın ilk şafağında bir Melek isyan eder?
Bunu bilmeli miyim? Kimin sırdaşıydı Şeytan— senin mi yoksa benim mi?
Cebrail senin, Muhammed senin, senindir Kur’an; yine de
zarif kelimelerde kimin en mahrem ruhu yazılmıştır— benim mi yoksa senin mi?
Ve insan, topraktan olan bu yıldızın parlaması senin dünyanı ışıtır—
Şayet türü hastalanırsa bu kimin kaybıdır: benim mi yoksa senin mi?

(Cebrail’in Kanatları’ndan)

Çeviri: M. B. Sezer


Ghazal No. 1

If the stars wander from their path—is heaven mine, or Yours?
Should I care how the world goes? is the world then mine, or yours?
If all eternity be void of passion’s storms, whose fault,
God! that eternity should be so barren—mine, or Yours?
How could an Angel dare, in time’s first dawning, to rebel?
Should I know that? whose confidant was Satan—mine, or Yours?
Gabriel is Yours, Mahomed is Yours, Yours the Koran; yet in
Their gracious words, whose inmost soul is writtten—mine, or Yours ?
And Man, that thing of dust, that star whose shining lights Your world—
To whose loss will it be if his race sicken: mine or Yours?

Translated by V. G. Kiernan
BH Sanat: içsrilanka Dergisi

Ocak 2010 10. Sayı

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İngiliz Romantik Şiiri Üzerine Birkaç Söz

Mustafa Burak Sezer
İngiliz Romantik şiirinin William Shakespeare'la başladığı kabul edilir, fakat bu akımın şiirde hakiki bir akım olması, ya da Romantizmin şiirde ikinci kez dirilmesi, William Wordsworth, Coleridge ve Robert Southey'le yaşanmıştır ya da başlamıştır. Bu şairlerin Romantik akımı oluşturmasında 1783'te İngiltere'nin emperyal zulmüne karşı Kuzey Amerika'da cereyan eden Amerikan İhtilali ve akabinde 1789'da emperyal kraliyet sömürge rejimine karşı meydana gelen Fransız İhtilali'nin büyük etkisi olmuştur. Kral Louis'in karısı Kraliçe Mary Antoniette'nin bilindik sözü meşhurdur, "Eğer insanların yiyecek ekmekleri yoksa, müsade edin kek yesinler". Fransız İhtilali başladığında William Wordsworth Paris'te yaşıyordu ve 19 yaşındaydı. Fransız İhtilalinin etkisi, Wordsworth'un "Prelud" (prelüd, peşrev, giriş) adlı şiirinin ilk stanzalarında açıkça görülür.
Romantik şairler sentimental olarak, Fransız İhtilalinin ge…

Henry Fielding'in Joseph Andrews'u Üzerine Birkaç Not

Mustafa Burak Sezer
Fielding, İngiliz romanına getirdiği realistik açılımla, İngiliz romanının babası olarak kabul edilir. Her ne kadar John Bunyan'ın The Pilgrim's Progress'i ve Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'su edebiyat tarihçileri arasında asırlardır ilk roman babında bir tartışma konusu olsa da, İngiliz edebiyatında ilk yazılan roman cumhur gözünde Fielding'in çağdaşı Richardson'ın Pamela'sıdır. Richardson ve Fielding 18. yüzyılın ikinci yarısında aynı zam anda İngiltere'de "Age of Dr.Johnson", -Dr. Jonhson Çağı- olarak adlandırılan zaman diliminde yaşamıştır.
Richardson, Fielding'in aksine sürekli moral üzerine ahlak dersleri vererek, didaktik romanlar yazar. İlk roman olarak kabul edilen Richardson'un Pamela'sı epistolarik (mektup biçimsel) roman türünde kaleme alınmıştır. Tamamen moral kaygılar güden Richardson, Pamela'sını erdemli ve iffetli bir kadın olarak portreler. Büyük bir malikanede hizmetçilik yapan genç v…

Hızlı konuşan kadın