Ana içeriğe atla

PFOFİLDE RESSAMIN KENDİ PORTRESİ
-->
PFOFİLDE RESSAMIN KENDİ PORTRESİ

Vera Pavlova

Ben
senin
solunda
uyanan
kişiyim.

*
Tanrım, bana kodesi boylatma
ne borca batır ne de çağımın ötesinde yaşat.
Teşekkürler Tanrım bana
şükredecek bir şeyler verdiğin için.
Rüyalar namussuz, faydasız şeyler arzuluyor
Utanç verici palavralar...
Teşekkürler Tanrım bilgeliğin için
Beni hiç dinlemiyorsun.

*

Anne bir aksiyomdu.
Baba bir teori.
Ben uyuyan bir güzeldim
aile beşiğinde.
Beşik alabora oldu. Son
kotarıldı.
Beşikharabesi güzeli, annene dikkat et
Bir bebek daha.

*

Ona yalvardım: uyuma
Ama uyudu ve gece yarısı
Yalnızlık beni bir kabus gibi boğdu.
İffetsiz ellerin öfkeli ve kaba saldırısı
bir köle efendisinin hanımını böyle kaçırır
bir asker kız bir öğrenciye böyle tecavüz eder.
-Kocama söyliycem!
-Yalan söylüyorsun.
-Şimdi arıyorum!
-Saçmalıyorsun.
Kimseyi aramayacaksın.
Arayacak hiç kimsen yok.

*

Avcumda bir kâğıt parçasına
şiirler yazdım.
Parça hayatın dizesini
bir çeyrek genişletti.

*

Şiir bir sesli mesajdır:
şair dışarıya çıktı, büyük ihtimal
dönmeyecek. Lütfen silah sesinden sonra
mesaj bırakın.

Çeviri: M. B. Sezer
Vera Anatolyevna Pavlova 1963'te Moskova'da doğdu. Şiirleri The New Yorker'da yayınlanan şair Schnittke Müzik Koleji ve Gnesin Akademisi'nden müzik tarihi üzerinde ihtasas yaparak mezun oldu. 18 yaşına kadar bir kompositör olmak için eğitim gördü. Pavlova ayrıca Shaliapin Müzesinde rehber olarak çalıştı ve müzik üzerine denemeler yazdı. Yaklaşık olarak on yıl bir kilise korosunda şarkı söyledi. İlk kızının doğumundan sonra, yirmi yaşında şiir yazmaya başladı ve ikinci çocuğuna hamileyken, 24 yaşında şiirlerini yayınlamaya başladı. İlk şiirleri Yunost dergisinde çıktı. İlk kitabı 1997'de yayınlanırken bunu peşinden beş kitap daha izledi. Son kitabı on sekiz yılda yazdığı sekiz yüz şiirden oluşuyor. Pavlova'nın şöhreti Sevodnia gazetesinde (Boris Kuzminsky'nin dipnotlarıyla birlikte) yayınlanan 72 şiirden sonra yayılmaya başlarken, Pavlova'nın yazınsal bir muzip olduğuna dair dedikodular etrafa yayıldı. Şiirlerini pek çok gazete ve önemli dergide yayımlayan şair ayrıca çocuklar için planlanmış edebi bir atölye olan "Zodyak"ı yönetiyor.
Vera Pavlova

SELFPORTRAIT IN PROFILE
I
am
the one
who wakes up
on your
left.

*
Lord, do not let me end up in jail
or in debt, nor live beyond my time…
Thank You, Lord, for letting me have
something to pray for.
Dreams are unchaste, desires void,
shameful the palaver…
Thank You, Lord, for your wisdom:
You never listen to me.

*
Mom was an axiom.
Dad was a theorem.
I was a sleeping beauty
in the cradle of our family.
The cradle has capsized. The end
has become the means.
The cradlewrecked beauty, keep an eye
on your mother, an infant again.

*

Begged him: do not fall asleep.
But he did, and in the dark of the night
Loneliness, like an incubus, overwhelmed me.
Furious and rough the onslaught
of the unchaste hands: this is the way
a slave ravishes his owner’s wife,
a soldier rapes a schoolgirl.
-I’ll tell my husband!
-You’re lying.
-I’ll call him right now!
-You’re raving.
You will call no one.
You have no one to call.*

Writing down poems, I got
a paper cut on my palm.
The cut has extended the line of life
by about one fourth.

*
A poem is a voice-mail:
the poet has stepped out, most likely
will not be back. Please leave a message
after you hear a gunshot.


Translated from Russian by Steven Seymour in collaboration with the author.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İngiliz Romantik Şiiri Üzerine Birkaç Söz

Mustafa Burak Sezer
İngiliz Romantik şiirinin William Shakespeare'la başladığı kabul edilir, fakat bu akımın şiirde hakiki bir akım olması, ya da Romantizmin şiirde ikinci kez dirilmesi, William Wordsworth, Coleridge ve Robert Southey'le yaşanmıştır ya da başlamıştır. Bu şairlerin Romantik akımı oluşturmasında 1783'te İngiltere'nin emperyal zulmüne karşı Kuzey Amerika'da cereyan eden Amerikan İhtilali ve akabinde 1789'da emperyal kraliyet sömürge rejimine karşı meydana gelen Fransız İhtilali'nin büyük etkisi olmuştur. Kral Louis'in karısı Kraliçe Mary Antoniette'nin bilindik sözü meşhurdur, "Eğer insanların yiyecek ekmekleri yoksa, müsade edin kek yesinler". Fransız İhtilali başladığında William Wordsworth Paris'te yaşıyordu ve 19 yaşındaydı. Fransız İhtilalinin etkisi, Wordsworth'un "Prelud" (prelüd, peşrev, giriş) adlı şiirinin ilk stanzalarında açıkça görülür.
Romantik şairler sentimental olarak, Fransız İhtilalinin ge…

Henry Fielding'in Joseph Andrews'u Üzerine Birkaç Not

Mustafa Burak Sezer
Fielding, İngiliz romanına getirdiği realistik açılımla, İngiliz romanının babası olarak kabul edilir. Her ne kadar John Bunyan'ın The Pilgrim's Progress'i ve Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'su edebiyat tarihçileri arasında asırlardır ilk roman babında bir tartışma konusu olsa da, İngiliz edebiyatında ilk yazılan roman cumhur gözünde Fielding'in çağdaşı Richardson'ın Pamela'sıdır. Richardson ve Fielding 18. yüzyılın ikinci yarısında aynı zam anda İngiltere'de "Age of Dr.Johnson", -Dr. Jonhson Çağı- olarak adlandırılan zaman diliminde yaşamıştır.
Richardson, Fielding'in aksine sürekli moral üzerine ahlak dersleri vererek, didaktik romanlar yazar. İlk roman olarak kabul edilen Richardson'un Pamela'sı epistolarik (mektup biçimsel) roman türünde kaleme alınmıştır. Tamamen moral kaygılar güden Richardson, Pamela'sını erdemli ve iffetli bir kadın olarak portreler. Büyük bir malikanede hizmetçilik yapan genç v…

Hızlı konuşan kadın