Ana içeriğe atla

Uğultu için DipnotAllen Ginsberg

Kutsal! Kutsal! Kutsal! Kutsal! Kutsal! Kutsal! Kutsal! Kutsal!
Kutsal! Kutsal! Kutsal! Kutsal! Kutsal! Kutsal!
Kutsal dünya! Kutsal ruh! Kutsal ten!
Kutsal burun! Dil, sik, el ve kutsal kıç deliği!
Her şey kutsal! Herkes kutsal! Her yer
kutsal! Her gün ahrette! Sokaktaki adam
bir melek! Kıç yüce melek kadar kutsal! deli
adam senin kadar kutsal ruhum kutsal!
Kutsal daktilo, kutsal şiir, ses
kutsal, dinleyiciler kutsal, kutsal coşku!
Kutsal Peter, kutsal Allen, kutsal Süleyman, kutsal Lucien
kutsal Kerouac, kutsal Huncke, kutsal Burroughs
kutsal Cassady, bozulmuş meçhul ve dertli kutsal dilenciler
iğrenç kutsal insan melekleri!
Deliler evindeki kutsal annem! Kansaslı
büyükbabaların kutsal çükleri!
İnleyen kutsal saksafon! Kutsal popun vahyi!
Kutsal cazbantlar, esrar, yenilikçiler, barış
uyuşturucu ve davullar!
Gökdelenlerin ve kaldırımların kutsal yalnızlığı!
Milyonlarla dolup taşan kutsal kafeteryalar! Caddelerin
altında akan kutsal gözyaşı nehirleri!
Kimsesiz kutsal Vishnu! Orta sınıfın kutsal büyük lambası!
İsyanın çılgın kutsal çobanları!
Los Angeles'ın çukurunu kazan Log Angeles'tır.
Kutsal New York, San Francisco, kutsal Peoria
ve Seattle, kutsal Paris, Tangiers, Moskova,
kutsal İstanbul!
Sonsuzlukta kutsal zaman, zamanda kutsal sonsuzluk
uzaydaki kutsal saatler, kutsal dördüncü boyut, kutsal
beşinci enternasyonal, Moloch'taki kutsal melek!
Kutsal deniz, kutsal çöl, kutsal demiryolu, kutsal
lokomotif, kutsal vizyonlar, kutsal halüsinasyonlar
kutsal mucizeler, kutsal göz küresi
kutsal uçurum!
Kutsal bağışlayıcılık! merhamet! sadaka! iman! Kutsal! Bizim!
vücutlar! acı! alicenaplık!
Doğaüstü, ekstra görkemli zeki
ruhun kutsal şefkati!

Türkçesi: Mustafa Burak Sezer

Karayazı 13. Sayı, Kasım-Aralık 2010

Footnote to Howl

Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy!
Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy!
The world is holy! The soul is holy! The skin is holy!
The nose is holy! The tongue and cock and hand
and asshole holy!
Everything is holy! everybody's holy! everywhere is
holy! everyday is in eternity! Everyman's an
angel!
The bum's as holy as the seraphim! the madman is
holy as you my soul are holy!
The typewriter is holy the poem is holy the voice is
holy the hearers are holy the ecstasy is holy!
Holy Peter holy Allen holy Solomon holy Lucien holy
Kerouac holy Huncke holy Burroughs holy Cas-
sady holy the unknown buggered and suffering
beggars holy the hideous human angels!
Holy my mother in the insane asylum! Holy the cocks
of the grandfathers of Kansas!
Holy the groaning saxophone! Holy the bop
apocalypse! Holy the jazzbands marijuana
hipsters peace & junk & drums!
Holy the solitudes of skyscrapers and pavements! Holy
the cafeterias filled with the millions! Holy the
mysterious rivers of tears under the streets!
Holy the lone juggernaut! Holy the vast lamb of the
middle class! Holy the crazy shepherds of rebell-
ion! Who digs Los Angeles IS Los Angeles!
Holy New York Holy San Francisco Holy Peoria &
Seattle Holy Paris Holy Tangiers Holy Moscow
Holy Istanbul!
Holy time in eternity holy eternity in time holy the
clocks in space holy the fourth dimension holy
the fifth International holy the Angel in Moloch!
Holy the sea holy the desert holy the railroad holy the
locomotive holy the visions holy the hallucina-
tions holy the miracles holy the eyeball holy the
abyss!
Holy forgiveness! mercy! charity! faith! Holy! Ours!
bodies! suffering! magnanimity!
Holy the supernatural extra brilliant intelligent
kindness of the soul!

Allen Ginsberg

Yorumlar

h. arslanbenzer dedi ki…
howl uğultu değil ki, uluma. uğultu hum. ayrıca howl ile holy arasındaki ses benzeşmesini atlamışsın. ulu diyebilirdin mesela.
mustafaburaksezer dedi ki…
evet, uluma diye çevrildi türkçe'ye howl. ama uğultu anlamına da geliyor. şiire peş peşe "holy holy holy..." diye başlaması da bir tür "humming" ama. ulu da olabilirdi ses benzeşmesi için.

Bu blogdaki popüler yayınlar

İngiliz Romantik Şiiri Üzerine Birkaç Söz

Mustafa Burak Sezer
İngiliz Romantik şiirinin William Shakespeare'la başladığı kabul edilir, fakat bu akımın şiirde hakiki bir akım olması, ya da Romantizmin şiirde ikinci kez dirilmesi, William Wordsworth, Coleridge ve Robert Southey'le yaşanmıştır ya da başlamıştır. Bu şairlerin Romantik akımı oluşturmasında 1783'te İngiltere'nin emperyal zulmüne karşı Kuzey Amerika'da cereyan eden Amerikan İhtilali ve akabinde 1789'da emperyal kraliyet sömürge rejimine karşı meydana gelen Fransız İhtilali'nin büyük etkisi olmuştur. Kral Louis'in karısı Kraliçe Mary Antoniette'nin bilindik sözü meşhurdur, "Eğer insanların yiyecek ekmekleri yoksa, müsade edin kek yesinler". Fransız İhtilali başladığında William Wordsworth Paris'te yaşıyordu ve 19 yaşındaydı. Fransız İhtilalinin etkisi, Wordsworth'un "Prelud" (prelüd, peşrev, giriş) adlı şiirinin ilk stanzalarında açıkça görülür.
Romantik şairler sentimental olarak, Fransız İhtilalinin ge…

Henry Fielding'in Joseph Andrews'u Üzerine Birkaç Not

Mustafa Burak Sezer
Fielding, İngiliz romanına getirdiği realistik açılımla, İngiliz romanının babası olarak kabul edilir. Her ne kadar John Bunyan'ın The Pilgrim's Progress'i ve Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'su edebiyat tarihçileri arasında asırlardır ilk roman babında bir tartışma konusu olsa da, İngiliz edebiyatında ilk yazılan roman cumhur gözünde Fielding'in çağdaşı Richardson'ın Pamela'sıdır. Richardson ve Fielding 18. yüzyılın ikinci yarısında aynı zam anda İngiltere'de "Age of Dr.Johnson", -Dr. Jonhson Çağı- olarak adlandırılan zaman diliminde yaşamıştır.
Richardson, Fielding'in aksine sürekli moral üzerine ahlak dersleri vererek, didaktik romanlar yazar. İlk roman olarak kabul edilen Richardson'un Pamela'sı epistolarik (mektup biçimsel) roman türünde kaleme alınmıştır. Tamamen moral kaygılar güden Richardson, Pamela'sını erdemli ve iffetli bir kadın olarak portreler. Büyük bir malikanede hizmetçilik yapan genç v…

Hızlı konuşan kadın