Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Müzik etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Danimarka’nın varoşlarından hip-hop soundlarıyla yükselen bir İslamcı müzik grubunun öyküsü: OUTLANDİSH

Mustafa Burak Sezer/ GERÇEK HAYAT DERGİSİ
Benim grupla tanışmam geçen sene olmuştu. İslamabat Uluslararası İslam Üniversite'sinde, kahve içmek için Kosovalı bir arkadaşımın odasını ziyaret ettiğimde, lap topundan hip-hop soundları yükseliyordu. Sonra gruba Ürdün'lü bir arkadaşımın bilgisayarında rastlayıp, tüm hit video kliplerini flash diskime kaydetmiştim. Başka bir gün, çay içmek için uğradığım bir Türk arkadaşın Taylandlı oda arkadaşı Rüştü'nün bilgisayarında Ountlandish'in video klipleri dönüyordu. Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı, hukuk öğrencisi Mağribi ise ellerini, yüzünü filan acaip şekillere sokarak gruba ait lirikleri seslendiriyordu…


Si­ya­si du­ruş­la­rın ku­tup­laş­tı­ğı ve var­lık­la­rı­nı bel­li sı­nır­lar için­de sür­dü­ren
kül­tür­le­rin hiç­bir za­man bir­le­şe­me­ye­ce­ği­ne ina­nı­lan bir za­man­da
ya­şı­yo­ruz. Dün­ya, in­san­la­rı "bi­z" ve "on­la­r" di­ye iki­ye ayı­ran
de­fo­lu bir priz­ma için­den göz­lem­le­ni­yor. Böy­le bi…