William Butler Yeats etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
William Butler Yeats etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

29 Mayıs 2008 Perşembe

İkinci Gelen

William Butler Yeats

The Second Coming

Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.

Surely some revelation is at hand;
Surely the Second Coming is at hand.
The Second Coming! Hardly are those words out
When a vast image out of Spiritus Mundi
Troubles my sight: somewhere in the sands of the desert
A shape with lion body and the head of a man,
A gaze blank and pitiless as the sun,
Is moving its slow thighs, while all about it
Reel shadows of the indignant desert birds.
The darkness drops again; but now I know
That twenty centuries of stony sleep
Were vexed to nightmare by a rocking cradle,
And what rough beast, its hour come round at last,
Slouches towards Bethlehem to be born?

1919 1921


İkinci Gelen

Genişleyen bir zemberek içinde dönen ve dönen
Avcısını duyamayan bir şahin;
Eşyalar parçalanır, merkez tutunamaz
Saf anarşi dünyaya yayılır
ve her yerde kan bulanıklığında bir gelgit boşalırken
Boğulur masumiyetin töreni;
Bütün inançların birinci sınıf eksikliği,
en kötüsü
Şiddettin şehvetiyle yüklüyken.

Elbette bir parça ilham yakındır;
Elbette İkinci Gelen yakındır.
İkinci Gelen! O sözler güç bela çıkar
Ne zaman Spiritus Mundi'nin* büyük imajı
Çöl kumlarının herhangi bir yerinde: görüşümü bulandırsa
Aslan vücutlu ve insan kafalı bir şekilde,
Boş bir bakış ve güneş kadar taş yürekli,
Sıkıcı eşyalarını taşıyor, bunların hepsi
Kızgın çöl kuşlarının sendeleyen bir gölgesiyken
Karanlık yeniden düşer; ama şimdi biliyorum
Yirminci asrın o taşlı uykusunun
Sallanan bir beşiğin kabûsuyla küstürüldüğünü,
Ve nihayet zamanı gelince, hangi kaba yaratığın
Beytüllahim'e doğru kamburunu çıkararak,
Doğmak için yürüdüğünü?

*dünyanın ruhu

Çeviri: Mustafa Burak Sezer
16.Kasım.2007 / İslamabad


Yedi İklim
Sayı: 218, Mayıs 2008video


video


video

Etiketler

300 (1) Allen Ginsberg (2) Amaççı Yanılım (1) Amiri Baraka (3) Ardengo Soffici (1) Aşk (1) Attila İlhan (1) Cahit Koytak (1) Cemal Süreya (2) CHP (1) Cody Walker (2) Çeviri Öykü (3) Çeviri Şiir (31) Daniel Defoe (1) David Lerner (1) Deneme (3) Diane Di Prima (1) Dictionary of Poets (3) Dimitris Dimosthenous Lentzis (1) Eleştiri (10) Ezra Pound (1) Faiz Ahmed Faiz (2) Footnote to Howl (1) Füruğ Ferruhzad (1) Gregory Corso (1) Henry Fielding (1) Hindistan (1) Hip Hop (1) Hüseyin Cöntürk (1) İngiliz Romantik Şiiri (1) intertextuality (1) İsmet Özel (1) J.A.Cuddon (1) James Merrill (1) Jean Fritz (1) Jeanne Murray Walker (1) Joseph Andrews (1) Julia Kristeva (1) Kamala Das (2) Karen Chase (1) Kay Ryan (1) Liang Xiaoming (1) Lisa Lewis (1) Louise Glück (1) Mahmut Derviş (1) Margaret Atwood (1) Maria Wong (1) Mehmet Akif Ersoy (1) Mehmet Aycı (1) Mein Kampf (1) Metinlerarasılık (1) Mikhail Bakhtin (1) Morning of Hayyam (1) Muhammed İkbal (3) Mustafa Burak Sezer (22) Müzik (1) Nazım Hikmet (1) Necip Fazıl Kısakürek (1) Niels Hav (1) Orhan Veli (1) Oscar Wilde (1) Ountlandish (1) Öykü (5) Parveen Shakir (1) Poetry (1) Poetry in Turkish Translation (20) Post-Modernizm (1) Postmodernist Sanat (1) Robinson Crusoe (1) Senaryo (1) Sezai Karakoç (1) Sinema (1) Söyleşi (2) Sözlük (5) Steve Scafidi (1) Sümeyye Çomaklı (1) Şairler Sözlüğü (3) Şiir (11) T. S. Eliot (1) The Handmaid's Tale (1) Trevanian (1) Turkish Poetry (11) Ünsal Ünlü (1) Valzhyna Mort (1) Vera Pavlova (1) W. K. Wimsatt (1) W.H. Auden (1) William Butler Yeats (1)